Horario matutino

CURSOHORARIOLUNESLUNESMARTESMARTESMIERCOLESMIERCOLESJUEVESJUEVESVIERNESVIERNES
Ed. Inical A07h10-07h50ENTORNOAPREN/MOV.ENTORNOMATEMÀTICAENTORNO
Ed. Inical A07h50-08h30INGLESDES/PENSAMDIBUJOMATEMÀTICAINFORMÀTICA
Ed. Inical A08h30-09h10MATEMÀTICAINGLESMATEMÀTICAENTORNOENTORNO
Ed. Inical A09h10-09h50MÙSICAINGLESMATEMÀTICALENG/LITMATEMÀTICA
Ed. Inical A09h50-10h10
Ed. Inical A10h10-10h50LENG/LITMATEMÀTICALENG/LITLENG/LITMATEMÀTICA
Ed. Inical A10h50-11h30LENG/LITMATEMÀTICALENG/LITRELIGIONCC.FF.
Ed. Inical A11h30-12h10APREN/MOV.LENG/LITINGLESCC.FF.LENG/LIT
Ed. Inical A12h10-12h40APREN/MOV.LENG/LITINGLESDIBUJOLENG/LIT
Ed. Inical B07h10-07h50CC.FF.INGLESINGLESAPREN/MOV.ENTORNO
Ed. Inical B07h50-08h30RELIGIONINGLESLENG/LITLENG/LITENTORNO
Ed. Inical B08h30-09h10MATEMÀTICAMATEMÀTICALENG/LITLENG/LITDIBUJO
Ed. Inical B09h10-09h50MATEMÀTICAMATEMÀTICAENTORNORELIGIONLENG/LIT
Ed. Inical B09h50-10h10
Ed. Inical B10h10-10h50LENG/LITLENG/LITCC.FF.INGLESLENG/LIT
Ed. Inical B10h50-11h30LENG/LITLENG/LITDES/PENSAMINGLESINFORMÀTICA
Ed. Inical B11h30-12h10ENTORNOAPREN/MOV.MÙSICAMATEMÀTICAMATEMÀTICA
Ed. Inical B12h10-12h40ENTORNOAPREN/MOV.MATEMÀTICAMATEMÀTICAMATEMÀTICA
Ed. Inicial C07h10-07h50APREN/MOV.DIBUJOLENG/LITMATEMÀTICAINFORMÀTICA
Ed. Inicial C07h50-08h30CC.FF.MATEMÀTICALENG/LITMATEMÀTICACC.FF.
Ed. Inicial C08h30-09h10RELIGIONMATEMÀTICAENTORNOLENG/LITMÙSICA
Ed. Inicial C09h10-09h50ENTORNODES/PENSAMRELIGIONLENG/LITMATEMÀTICA
Ed. Inicial C09h50-10h10
Ed. Inicial C10h10-10h50ENTORNOINGLESMATEMÀTICAENTORNOMATEMÀTICA
Ed. Inicial C10h50-11h30LENG/LITINGLESMATEMÀTICAENTORNOINGLES
Ed. Inicial C11h30-12h10LENG/LITLENG/LITAPREN/MOV.INGLESLENG/LIT
Ed. Inicial C12h10-12h40MATEMÀTICALENG/LITAPREN/MOV.INGLESLENG/LIT
1ro. A07h10-07h50LENG/LITAPREN/MOV.MATEMÀTICARELIGIONENTORNO
1ro. A07h50-08h30LENG/LITCC.FF.MATEMÀTICARELIGIONLENG/LIT
1ro. A08h30-09h10ENTORNODIBUJOAPREN/MOV.INGLESLENG/LIT
1ro. A09h10-09h50ENTORNOLENG/LITAPREN/MOV.INGLESCC.FF.
1ro. A09h50-10h10
1ro. A10h10-10h50INGLESLENG/LITLENG/LITENTORNOINFORMÀTICA
1ro. A10h50-11h30INGLESMATEMÀTICALENG/LITENTORNOMÙSICA
1ro. A11h30-12h10MATEMÀTICAMATEMÀTICADES/PENSAMLENG/LITMATEMÀTICA
1ro. A12h10-12h40MATEMÀTICAINGLESDES/PENSAMLENG/LITMATEMÀTICA
1ro. B07h10-07h50LENG/LITAPREN/MOV.MÙSICAMATEMÀTICACC.FF.
1ro. B07h50-08h30LENG/LITLENG/LITINGLESMATEMÀTICAENTORNO
1ro. B08h30-09h10INGLESLENG/LITINGLESDES/PENSAMENTORNO
1ro. B09h10-09h50INGLESCC.FF.ENTORNODES/PENSAMLENG/LIT
1ro. B09h50-10h10
1ro. B10h10-10h50MATEMÀTICAMATEMÀTICALENG/LITINFORMÀTICARELIGION
1ro. B10h50-11h30MATEMÀTICAMATEMÀTICALENG/LITLENG/LITRELIGION
1ro. B11h30-12h10APREN/MOV.INGLESMATEMÀTICADIBUJOLENG/LIT
1ro. B12h10-12h40APREN/MOV.ENTORNOMATEMÀTICAENTORNOLENG/LIT
1ro. C07h10-07h50LENG/LITLENG/LITAPREN/MOV.MATEMÀTICARELIGION
1ro. C07h50-08h30LENG/LITLENG/LITLENG/LITMATEMÀTICAMATEMÀTICA
1ro. C08h30-09h10MATEMÀTICAMÙSICALENG/LITLENG/LITMATEMÀTICA
1ro. C09h10-09h50MATEMÀTICAENTORNOCC.FF.LENG/LITINGLES
1ro. C09h50-10h10
1ro. C10h10-10h50RELIGIONENTORNODIBUJOENTORNOINGLES
1ro. C10h50-11h30CC.FF.INGLESINGLESENTORNOLENG/LIT
1ro. C11h30-12h10INGLESDES/PENSAMMATEMÀTICAAPREN/MOV.LENG/LIT
1ro. C12h10-12h40INGLESDES/PENSAMMATEMÀTICAAPREN/MOV.ENTORNO
2do. A07h10-07h50RELIGIONCC.FF.LENG/LITMÙSICAENTORNO
2do. A07h50-08h30LENG/LITLENG/LITLENG/LITINGLESENTORNO
2do. A08h30-09h10LENG/LITLENG/LITENTORNOAPREN/MOV.LENG/LIT
2do. A09h10-09h50DIBUJORELIGIÒNENTORNOLENG/LITLENG/LIT
2do. A09h50-10h10
2do. A10h10-10h50DES/PENSAMINFORMÀTICAINGLESLENG/LITMATEMÀTICA
2do. A10h50-11h30DES/PENSAMINGLESINGLESCC.FF.MATEMÀTICA
2do. A11h30-12h10APREN/MOV.INGLESMATEMÀTICAMATEMÀTICALECT/COMP
2do. A12h10-12h40APREN/MOV.MATEMÀTICAMATEMÀTICAMATEMÀTICALECT/COMP
2do. B07h10-07h50MATEMÀTICAMATEMÀTICAINFORMÀTICAMATEMÀTICAAPREN/MOV.
2do. B07h50-08h30MATEMÀTICADIBUJOLECT/COMPMATEMÀTICAAPREN/MOV.
2do. B08h30-09h10DES/PENSAMINGLESLECT/COMPCC.FF.INGLES
2do. B09h10-09h50DES/PENSAMAPREN/MOV.LENG/LITRELIGIONINGLES
2do. B09h50-10h10
2do. B10h10-10h50INGLESCC.FF.LENG/LITENTORNOMATEMÀTICA
2do. B10h50-11h30INGLESRELIGIONMÙSICAENTORNOMATEMÀTICA
2do. B11h30-12h10LENG/LITLENG/LITENTORNO LENG/LITLENG/LIT
2do. B12h10-12h40LENG/LITLENG/LITENTORNOLENG/LITLENG/LIT
2do. C07h10-07h50INGLESENTORNOMATEMÀTICALECT/COMPRELIGION
2do. C07h50-08h30APREN/MOV.ENTORNODES/PENSAMLECT/COMPDIBUJO
2do. C08h30-09h10APREN/MOV.LENG/LITDES/PENSAMMATEMÀTICAAPREN/MOV.
2do. C09h10-09h50MATEMÀTICALENG/LITINGLESMATEMÀTICAMÙSICA
2do. C09h50-10h10
2do. C10h10-10h50MATEMÀTICARELIGIONINGLESENTORNOLENG/LIT
2do. C10h50-11h30INFORMÀTICACC.FF.CC.FF.ENTORNOLENG/LIT
2do. C11h30-12h10LENG/LITMATEMÀTICALENG/LITLENG/LITINGLES
2do. C12h10-12h40LENG/LITMATEMÀTICALENG/LITLENG/LITINGLES
3ro. A07h10-07h50LENG/LITLENG/LITLENG/LITDES/PENSAMINGLES
3ro. A07h50-08h30LENG/LITLENG/LITLENG/LITDES/PENSAMLENG/LIT
3ro. A08h30-09h10APREN/MOV.APREN/MOV.ENTORNOENTORNOLENG/LIT
3ro. A09h10-09h50APREN/MOV.ENTORNOENTORNOCC.FF.DIBUJO
3ro. A09h50-10h10
3ro. A10h10-10h50MATEMÀTICAENTORNOMATEMÀTICALECT/COMPMATEMÀTICA
3ro. A10h50-11h30MATEMÀTICAMATEMÀTICAMATEMÀTICALECT/COMPMATEMÀTICA
3ro. A11h30-12h10INGLESMATEMÀTICAINGLESLENG/LITRELIGION
3ro. A12h10-12h40RELIGIONCC.FF.INGLESLENG/LITMÙSICA
3ro. B07h10-07h50LENG/LITENTORNOINGLESRELIGIONLENG/LIT
3ro. B07h50-08h30LENG/LITENTORNOINGLESCC.FF.LENG/LIT
3ro. B08h30-09h10INGLESLENG/LITMATEMÀTICALENG/LITMATEMÀTICA
3ro. B09h10-09h50INFORMÀTICALENG/LITMATEMÀTICALENG/LITMATEMÀTICA
3ro. B09h50-10h10
3ro. B10h10-10h50DES/PENSAMAPREN/MOV.LENG/LITENTORNOENTORNO
3ro. B10h50-11h30DES/PENSAMAPREN/MOV.LENG/LITMATEMÀTICAENTORNO
3ro. B11h30-12h10RELIGIONMATEMÀTICACC.FF.MATEMÀTICALECT/COMP
3ro. B12h10-12h40DIBUJOMATEMÀTICAMÙSICAAPREN/MOV.LECT/COMP
3ro. C07h10-07h50INGLESMATEMÀTICALENG/LITINGLESMATEMÀTICA
3ro. C07h50-08h30INGLESMATEMÀTICALENG/LITRELIGIONMATEMÀTICA
3ro. C08h30-09h10LENG/LITLENG/LITAPREN/MOV.LENG/LITLENG/LIT
3ro. C09h10-09h50LENG/LITLENG/LITMÙSICALENG/LITLENG/LIT
3ro. C09h50-10h10
3ro. C10h10-10h50CC.FF.APREN/MOV.MATEMÀTICAENTORNOENTORNO
3ro. C10h50-11h30ENTORNOAPREN/MOV.MATEMÀTICAENTORNOENTORNO
3ro. C11h30-12h10LECT/COMPCC.FF.INFORMÀTICAMATEMÀTICADES/PENSAM
3ro. C12h10-12h40LECT/COMPRELIGIONDIBUJOMATEMÀTICADES/PENSAM
4to. A07h10-07h50APREN/MOV.CC.NN.EE.SS.DES/PENSAMCC.NN.
4to. A07h50-08h30LENG/LITINFORMÀTICAEE.SS.DES/PENSAMCC.NN.
4to. A08h30-09h10LENG/LITAPREN/MOV.MATEMÀTICAEE.SS.LENG/LIT
4to. A09h10-09h50INGLESAPREN/MOV.MATEMÀTICAEE.SS.LENG/LIT
4to. A09h50-10h10
4to. A10h10-10h50MATEMÀTICALENG/LITCC.NN.INGLESLECT/COMP
4to. A10h50-11h30MATEMÀTICALENG/LITCC.NN.INGLESLECT/COMP
4to. A11h30-12h10DIBUJOMATEMÀTICARELIGIONLENG/LITCC.FF.
4to. A12h10-12h40MÙSICAMATEMÀTICACC.FF.MATEMÀTICARELIGION
4to. B07h10-07h50MATEMÀTICAINGLESCC.NN.LENG/LITCC.NN.
4to. B07h50-08h30MATEMÀTICAINGLESLENG/LITEE.SS.CC.NN.
4to. B08h30-09h10CC.NN.EE.SS.LENG/LITEE.SS.MATEMÀTICA
4to. B09h10-09h50CC.NN.EE.SS.INGLESAPREN/MOV.APREN/MOV.
4to. B09h50-10h10
4to. B10h10-10h50DES/PENSAMMATEMÀTICALECT/COMPAPREN/MOV.LENG/LIT
4to. B10h50-11h30DES/PENSAMMATEMÀTICALECT/COMPMATEMÀTICALENG/LIT
4to. B11h30-12h10CC.FF.LENG/LITDIBUJOMATEMÀTICAMÙSICA
4to. B12h10-12h40INFORMÀTICALENG/LITRELIGIONRELIGIONCC.FF.
4to. C07h10-07h50MATEMÀTICAMATEMÀTICACC.NN.CC.FF.LENG/LIT
4to. C07h50-08h30MATEMÀTICARELIGIONRELIGIONMATEMÀTICALENG/LIT
4to. C08h30-09h10CC.NN.APREN/MOV.LENG/LITMATEMÀTICAMATEMÀTICA
4to. C09h10-09h50CC.NN.EE.SS.LENG/LITINFORMÀTICAMATEMÀTICA
4to. C09h50-10h10
4to. C10h10-10h50LENG/LITEE.SS.EE.SS.APREN/MOV.DES/PENSA
4to. C10h50-11h30LENG/LITLENG/LITEE.SSAPREN/MOV.DES/PENSA
4to. C11h30-12h10MÙSICACC.NN.LECT/COMPINGLESDIBUJO
4to. C12h10-12h40CC.FF.CC.NN.LECT/COMPINGLESINGLES
5to. A07h10-07h50LECT/COMP.CC.NN.APREN/MOV.LENG/LITINGLES
5to. A07h50-08h30LECT/COMP.CC.NN.APREN/MOV.LENG/LITINGLES
5to. A08h30-09h10APREN/MOV.MATEMÀTICAMATEMÀTICAMATEMÀTICAINFORMÀTICA
5to. A09h10-09h50CC.FF.INGLESMATEMÀTICAMATEMÀTICARELIGION
5to. A09h50-10h10
5to. A10h10-10h50EE.SS.DIBUJOEE.SS.DES/PENSAMCC.NN.
5to. A10h50-11h30EE.SS.MÙSICAEE.SSDES/PENSAMCC.NN
5to. A11h30-12h10MATEMÀTICALENG/LITLENG/LITRELIGIONLENG/LIT
5to. A12h10-12h40MATEMÀTICALENG/LITCC.NN.CC.FF.LENG/LIT
5to. B07h10-07h50LENG/LITINGLESDIBUJOLENG/LITLECT/COMP.
5to. B07h50-08h30LENG/LITINGLESINGLESLENG/LITLECT/COMP.
5to. B08h30-09h10EE.SS.CC.NN.CC.FF.CC.NNCC.FF.
5to. B09h10-09h50EE.SS.CC.NN.RELIGIONMATEMÀTICAMATEMÀTICA
5to. B09h50-10h10
5to. B10h10-10h50APREN/MOV.MÙSICACC.NN.MATEMÀTICARELIGION
5to. B10h50-11h30APREN/MOV.LENG/LITCC.NN.INFORMÀTICAEE.SS.
5to. B11h30-12h10MATEMÀTICALENG/LITMATEMÀTICADES/PENSAMEE.SS.
5to. B12h10-12h40MATEMÀTICAAPREN/MOV.MATEMÀTICADES/PENSAMLENG/LIT
5to. C07h10-07h50MATEMÀTICALENG/LITLENG/LITLECT/COMPDES/PENSAM
5to. C07h50-08h30MATEMÀTICACC.NN.LENG/LITLECT/COMPDES/PENSAM
5to. C08h30-09h10CC.FF.CC.NN.RELIGIONCC.NNINGLES
5to. C09h10-09h50RELIGIONAPREN/MOV.INGLESMÙSICAINGLES
5to. C09h50-10h10
5to. C10h10-10h50CC.NNMATEMÀTICAAPREN/MOV.CC.FF.EE.SS.
5to. C10h50-11h30CC.NN.MATEMÀTICAAPREN/MOV.MATEMÀTICAEE.SS.
5to. C11h30-12h10LENG/LITEE.SS.MATEMÀTICALENG/LITINFORMÀTICA
5to. C12h10-12h40LENG/LITEE.SS.MATEMÀTICALENG/LITDIBUJO
6to. A07h10-07h50CC.NN.LENG/LITLENG/LITMATEMÀTICAEE.SS.
6to. A07h50-08h30CC.NN.LENG/LITLENG/LITDIBUJOEE.SS.
6to. A08h30-09h10MATEMÀTICAEE.SS.MATEMÀTICALENG/LITLECT/COMP
6to. A09h10-09h50MATEMÀTICAEE.SS.MATEMÀTICAINGLESLECT/COMP
6to. A09h50-10h10
6to. A10h10-10h50LENG/LITCC.FF.RELIGIONMÙSICACC.FF.
6to. A10h50-11h30LENG/LITCC.FF.CC.NN.CC.FF.RELIGION
6to. A11h30-12h10INGLESDES/PENSAMCC.NN.CC.FF.MATEMÀTICA
6to. A12h10-12h40INGLESDES/PENSAMINFORMÀTICACC.NN.MATEMÀTICA
6to. B07h10-07h50DES/PENSAMMATEMÀTICADIBUJOEE.SS.MATEMÀTICA
6to. B07h50-08h30DES/PENSAMMATEMÀTICAMATEMÀTICAEE.SS.MATEMÀTICA
6to. B08h30-09h10LENG/LITRELIGIONMATEMÀTICAINGLESCC.NN.
6to. B09h10-09h50LENG/LITINGLESCC.FF.CC.NN.CC.NN.
6to. B09h50-10h10
6to. B10h10-10h50CC.FF.INGLESCC.FF.CC.FF.LENG/LIT
6to. B10h50-11h30CC.FF.LENG/LITRELIGIONMATEMÀTICAEE.SS.
6to. B11h30-12h10CC.NN.LENG/LITLENG/LITLECT/COMPEE.SS.
6to. B12h10-12h40CC.NN.MÙSICALENG/LITLECT/COMPINFORMÀTICA
6to. C07h10-07h50MATEMÀTICACC.FF.CC.NN.CC.FF.CC.NN.
6to. C07h50-08h30MATEMÀTICACC.FF.CC.NN.CC.FF.CC.NN.
6to. C08h30-09h10CC.NN.LENG/LITINGLESRELIGIONRELIGION
6to. C09h10-09h50CC.FF.LENG/LITDIBUJOEE.SS.MATEMÀTICA
6to. C09h50-10h10
6to. C10h10-10h50INFORMÀTICAMATEMÀTICALENG/LITEE.SS.INGLES
6to. C10h50-11h30MÙSICAMATEMÀTICALENG/LITLENG/LITINGLES
6to. C11h30-12h10DES/PENSAMLECT/COMPEE.SS.MATEMÀTICALENG/LIT
6to. C12h10-12h40DES/PENSAMLECT/COMPEE.SS.MATEMÀTICALENG/LIT
7mo. A07h10-07h50CC.FF.CC.NN.LECT/COMPINFORMÀTICACC.FF.
7mo. A07h50-08h30MATEMÀTICACC.NN.LECT/COMPCC.NN.CC.FF.
7mo. A08h30-09h10MATEMÀTICACC.FF.LENG/LITCC.NNLENG/LIT
7mo. A09h10-09h50RELIGIONCC.FF.LENG/LITMATEMÀTICALENG/LIT
7mo. A09h50-10h10
7mo. A10h10-10h50EE.SS.MATEMÀTICAINGLESLENG/LITCC.NN.
7mo. A10h50-11h30EE.SS.MATEMÀTICAMATEMÀTICAEE.SS.DIBUJO
7mo. A11h30-12h10LENG/LITINGLESMATEMÀTICAEE.SS.DES/PENSAM
7mo. A12h10-12h40LENG/LITINGLESRELIGIONMÙSICADES/PENSAM
7mo. B07h10-07h50MATEMÀTICAINFORMÀTICACC.FF.LENG/LITMATEMÀTICA
7mo. B07h50-08h30CC.FF.RELIGIONMÙSICALENG/LITMATEMÀTICA
7mo. B08h30-09h10CC.FF.MATEMÀTICADES/PENSAMLECT/COMPLENG/LIT
7mo. B09h10-09h50CC.NN.MATEMÀTICADES/PENSAMLECT/COMPEE.SS.
7mo. B09h50-10h10
7mo. B10h10-10h50CC.NNCC.NN.DIBUJOMATEMÀTICAEE.SS.
7mo. B10h50-11h30LENG/LITCC.NN.LENG/LITMATEMÀTICACC.FF.
7mo. B11h30-12h10LENG/LITEE.SS.LENG/LITINGLESCC.FF.
7mo. B12h10-12h40INGLESEE.SS.CC.NN.INGLESRELIGION
7mo. C07h10-07h50INGLESDES/PENSAMMATEMÀTICALECT/COMPLENG/LIT
7mo. C07h50-08h30INGLESDES/PENSAMMATEMÀTICALECT/COMPLENG/LIT
7mo. C08h30-09h10EE.SS.LENG/LITCC.NN.MÙSICAMATEMÀTICA
7mo. C09h10-09h50EE.SS.LENG/LITLENG/LITDIBUJOMATEMÀTICA
7mo. C09h50-10h10
7mo. C10h10-10h50MATEMÀTICAEE.SS.LENG/LITLENG/LITINGLES
7mo. C10h50-11h30MATEMÀTICAEE.SS.RELIGIONCC.NN.CC.NN
7mo. C11h30-12h10CC.FF.MATEMÀTICACC.FF.CC.NN.CC.NN.
7mo. C12h10-12h40CC.FF.INFORMÀTICACC.FF.RELIGIONCC.FF.
8vo. C07h10-07h50CC.NN.LENG/LITINGLESBIOLOGÌALECT/COMP.
8vo. C07h50-08h30CC.NN.LENG/LITCC.FF.BIOLOGÌALECT/COMP.
8vo. C08h30-09h10DES/PENSAMINFORMÀTICACC.FF.CC.FF.LENG/LIT
8vo. C09h10-09h50DES/PENSAMINFORMÀTICALENG/LITCC.FF.LENG/LIT
8vo. C09h50-10h10
8vo. C10h10-10h50INGLESRELIGIONEE.SS.INGLESMATEMÀTICA
8vo. C10h50-11h30INGLESCC.NN.EE.SSINGLESMATEMÀTICA
8vo. C11h30-12h10LENG/LITCC.NN.RELIGIONMATEMÀTICADIBUJO
8vo. C12h10-12h40LENG/LITMATEMÀTICAMATEMÀTICAMATEMÀTICAEE.SS.
8vo. C12h50-13h25CC.FF.MATEMÁTICAMATEMÀTICAMÙSICAEE.SS
8vo. D07h10-07h50LENG/LITMATEMÀTICAEE.SS.DIBUJOCC.NN.
8vo. D07h50-08h30LENG/LITMATEMÀTICAEE.SS.INFORMATICACC.NN.
8vo. D08h30-09h10INGLESLECT/COMPMÙSICAINFORMÀTICACC.FF.
8vo. D09h10-09h50INGLESLECT/COMPMATEMÀTICABIOLOGÌACC.FF.
8vo. D09h50-10h10
8vo. D10h10-10h50RELIGIONINGLESMATEMÀTICABIOLOGÌARELIGION
8vo. D10h50-11h30CC.NN.INGLESDES/PENSAMLENG/LITLENG/LIT
8vo. D11h30-12h10CC.NN.LENG/LITDES/PENSAMLENG/LITLENG/LIT
8vo. D12h10-12h40MATEMÀTICACC.FF.INGLESEE.SS.MATEMÀTICA
8vo. D12h50-13h25MATEMÀTICACC.FF.CC.FF.EE.SS.MATEMÀTICA
9no. C07h10-07h50MATEMÀTICALECT/COMP.DES/PENSAMMATEMÀTICALENG/LIT
9no. C07h50-08h30MATEMÀTICALECT/COMP.DES/PENSAMMATEMÀTICALENG/LIT
9no. C08h30-09h10EE.SS.BIOLOGIAINGLESINGLESCC.NN.
9no. C09h10-09h50EE.SS.BIOLOGÌACC.FF.INGLESCC.NN.
9no. C09h50-10h10
9no. C10h10-10h50CC.FF.MATEMÀTICACC.FF.RELIGIONCC.FF.
9no. C10h50-11h30CC.FF.MATEMÀTICALENG/LITLENG/LITINGLES
9no. C11h30-12h10DIBUJOLENG/LITMATEMÀTICALENG/LITINGLES
9no. C12h10-12h40CC.NN.LENG/LITMATEMÀTICAINFORMÀTICAEE.SS.
9no. C12h50-13h25CC.NN.RELIGIONMÙSICAINFORMÀTICAEE.SS
9no. D07h10-07h50RELIGIONBIOLOGÌAMATEMÀTICAINGLESMATEMÀTICA
9no. D07h50-08h30LECT/COMP.BIOLOGIAMATEMÀTICAINGLESMATEMÀTICA
9no. D08h30-09h10LECT/COMP.MATEMÀTICAINFORMATICADIBUJODES/PENSAM
9no. D09h10-09h50CC.FF.MATEMÀTICAINFORMÀTICAMATEMÀTICADES/PENSAM
9no. D09h50-10h10
9no. D10h10-10h50LENG/LITLENG/LITLENG/LITMATEMÀTICALENG/LIT
9no. D10h50-11h30LENG/LITLENG/LITINGLESCC.FF.LENG/LIT
9no. D11h30-12h10INGLESRELIGIONINGLESCC.FF.CC.FF.
9no. D12h10-12h40EE.SS.EE.SS.CC.NN.CC.NN.CC.FF.
9no. D12h50-13h25EE.SS.EE.SS.CC.NN.CC.NN.MÙSICA
10mo. C07h10-07h50LENG/LITINGLESLENG/LITINGLESINGLES
10mo. C07h50-08h30LENG/LITINGLESLENG/LITINGLESINFORMÀTICA
10mo. C08h30-09h10CC.NN.LENG/LITRELIGIONDES/PENSAMINFORMÀTICA
10mo. C09h10-09h50CC.NN.LENG/LITMATEMÀTICADES/PENSAMEE.SS.
10mo. C09h50-10h10
10mo. C10h10-10h50LECT/COMP.CC.FF.MATEMÀTICALENG/LITEE.SS.
10mo. C10h50-11h30LECT/COMP.CC.FF.CC.FF.CC.NN.MATEMÀTICA
10mo. C11h30-12h10TRIGONOMETRÌAMATEMÀTICACC.FF.CC.NN.MATEMÀTICA
10mo. C12h10-12h40TRIGONOMETRÌAMATEMÀTICAEE.SS.CC.FF.BIOLOGÌA
10mo. C12h50-13h25DIBUJOMÙSICAEE.SSRELIGIONBIOLOGÌA
10mo. D07h10-07h50INGLESMATEMÀTICAINGLESLENG/LITRELIGION
10mo. D07h50-08h30INGLESMATEMÀTICAINGLESINFORMATICAINGLES
10mo. D08h30-09h10LENG/LITDES/PENSAMLECT/COMPINFORMÀTICAMATEMÀTICA
10mo. D09h10-09h50LENG/LITDES/PENSAMLECT/COMPCC.FF.MATEMÀTICA
10mo. D09h50-10h10
10mo. D10h10-10h50TRIGONOMETRIAEE.SS.CC.NN.CC.FF.CC.NN.
10mo. D10h50-11h30TRIGONOMETRIAEE.SS.CC.NN.MATEMÀTICABIOLOGÌA
10mo. D11h30-12h10CC.FF.CC.FF.LENG/LITMATEMÀTICABIOLOGÌA
10mo. D12h10-12h40CC.FF.CC.NN.LENG/LITEE.SS.LENG/LIT
10mo. D12h50-13h25MÙSICACC.NN.RELIGIONEE.SS.DIBUJO

Colors Template Settings
Select color sample for all params
blueblue-skygreenorangepinkpurple
Select Layout